Zarządzanie i obrót nieruchomościami

zdjecie2.jpg

Zmiana zarządu i administratora

Wszystkim Wspólnotom Mieszkaniowym, które chcą zmienić dotychczasowego administratora lub posiadają zarząd powierzony - narzucony przez developera - pomagamy w przeprowadzeniu procedury zmiany tych form zarządu na zarząd właścicielski.

 

W tym celu:

  • organizujemy i przeprowadzamy zebranie członków Wspólnoty,
  • przygotowujemy projekty niezbędnych uchwał i przedstawiamy je mieszkańcom,
  • zapewniamy pomoc przy przejęciu nieruchomości od dotychczasowego zarządcy lub administratora,
  • przeprowadzamy inwentaryzację dokumentacji technicznej oraz księgowej,
  • poddajemy przeglądowi budynki; przeglądy takie dokonywane są przez uprawnionego inspektora budowlanego; z każdego przeglądu sporządzany jest protokół z listą usterek i spraw wymagających pilnej interwencji,
  • po zakończeniu procesu kontrolnego Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymuje raport otwarcia dokładnie opisujący stan przejmowanej nieruchomości.
Designed by Possible