Zarządzanie i obrót nieruchomościami

zdjecie2.jpg

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

Poprzez zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową lub nieruchomością rozumiemy wykonywanie wszystkich typowych czynności administracyjnych rozszerzonych o podejmowanie decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz – gdy jest to możliwe lub wskazane – poprawę jej stanu i podniesienie wartości rynkowej poprzez planowanie i podejmowanie działań służących temu celowi.

 

Powierzenie naszej firmie zarządzania nieruchomością, w żaden sposób nie ograniczana praw członków Wspólnoty Mieszkaniowej, przyznanych im ustawą o własności lokali. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest ubezpieczenie z zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, które chroni nie tylko Spółkę ale również Wspólnotę.

Designed by Possible