Zarządzanie i obrót nieruchomościami

zdjecie2.jpg

Administrowanie wspólnotą mieszkaniową

Administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową to przede wszystkim obsługa w zakresie codziennego, prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz pomoc Zarządowi w podejmowaniu wszystkich czynności z zakresu zwykłego zarządu.

 

Wiedząc jak wiele zależy od sprawnego przepływu informacji, wszystkim członkom wspólnoty zapewniamy stały kontakt zarówno telefoniczny jak i mailowy. Na wszystkie istotne pytania i interwencje zgłaszane przez mieszkańców staramy się odpowiadać najpóźniej w następnym dniu roboczym. Na specjalne życzenie Wspólnoty zapewniamy indywidualny nadzór administratorski w oparciu o stałe dyżury (w określonych dniach i godzinach) pełnione w administrowanym obiekcie.

 

Wszystkim członkom Wspólnoty zapewniamy również dostęp do usługi e-kartoteka. Pozwala ona na kontrolę – w dowolnej chwili, za pośrednictwem internetu – stanu rozliczeń ze wspólnotą.

 

 

W ramach obsługi administracyjnej zapewniamy m.in.:

  • przygotowanie planu gospodarczego Wspólnoty (ustalenie – między innymi w oparciu o prognozy cen podstawowych mediów takich jak: woda, gaz, energia elektryczna oraz wstępną kalkulację – kosztów, jakie Wspólnota będzie ponosiła w danym okresie rozliczeniowym);
  • pomoc przy zawieraniu umów z usługodawcami (dostawcami mediów, podmiotami zapewniającymi utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Wspólnoty itp.);
  • nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty (wywóz nieczystości, sprzątanie, pielęgnacja zieleni, ochrona, usługi domofonowe i in.), zaś w pierwszych miesiącach administrowania nieruchomością – codzienną osobistą kontrolę jakości pracy celem ustalenia standardów oczekiwanych przez Członków Wspólnoty;
  • organizowanie przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, które służą wszystkim Mieszkańcom Wspólnoty, w szczególności zaś: kotłowni, przewodów kominowych, instalacji gazowych, węzłów cieplnych, separatorów, itp.;
  • rozliczanie zużycia mediów (ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania), a także dokonywanie – poprzedzających rozliczenie – spisów mediów;
  • przygotowywanie dokumentacji oraz pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu corocznego Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej (sporządzanie dokumentów podsumowujących rok działania Wspólnoty pod względem inwestycyjnym, finansowym, spraw bieżących, tworzenie projektów uchwał, przygotowywanie list lub kart do głosowania, przygotowywanie zaproszeń na Zebranie oraz dostarczanie ich wszystkim Członkom Wspólnoty, organizowanie miejsca Zebrania, pomoc techniczną i merytoryczną podczas Zebrania);
  • realizację uchwał Zebrania Wspólnoty;
  • zorganizowanie biura Wspólnoty;
  • prowadzenie bieżących spraw biurowych (między innymi dbałość o informowanie Mieszkańców Wspólnoty o wszystkich istotnych dla nich – a związanych z zarządzaniem nieruchomością – sprawach);
  • inwentaryzację stanu własności Wspólnoty.
Designed by Possible