Zarządzanie i obrót nieruchomościami

zdjecie2.jpg

Zarządzanie i administrowanie wspólnotą mieszkaniową

ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE

Świadczymy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Przez osiem lat działalności wypracowaliśmy metody pozwalające na bardzo efektywne i ekonomiczne administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

 

Koszty związane z obsługą w zakresie administrowania i prowadzenia księgowości Wspólnot Mieszkaniowych określamy na kwotę już od 0,39 zł/m2 i zależą od wielkości nieruchomości oraz zakresu obowiązków.

 

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, stosowne licencje i uprawnienia, a sama Spółka dodatkowo ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA obejmuje: 

  • opiekę dedykowanego dla Państwa Wspólnoty administratora,
  • codzienną obecność naszych pracowników na terenie nieruchomości,
  • cykliczne dyżury na terenie Nieruchomości, umożliwiające osobisty kontakt z

            administratorem, w ustalonych terminach (opcjonalnie),

  • stały kontakt mieszkańców z księgową - telefoniczny i osobisty,
  • możliwość kontrolowania stanu konta za pośrednictwem internetu (e-kartoteka),
  • windykację zaległych należności Wspólnoty.

 

 

POGOTOWIE KONSERWATORSKIE zapewnia:

  • szybkie usuwanie zgłoszonych awarii,
  • 24h dyspozycyjność ekipy konserwatorsko - budowlanej,
  • bezpłatne konsultacje inspektorów budowlanych,
  • szybki czas reakcji w nagłych zdarzeniach losowych.

 

 

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

W ramach świadczonych przez Spółkę usług zapewniamy również pomoc przy przejęciu nieruchomości od dotychczasowego zarządcy lub developera. Przeprowadzamy inwentaryzację dokumentacji technicznej oraz księgowej. Budynki poddajemy przeglądowi dokonywanemu przez uprawnionego inspektora. Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół z listą usterek i spraw wymagających pilnej interwencji. Skutecznie walczymy z opieszałością developera przy wykonywaniu prac objętych rękojmią i gwarancją oraz prowadzimy windykację zaległych należności.

Designed by Possible