Zarządzanie i obrót nieruchomościami

zdjecie2.jpg

Przeglądy ogólnobudowlane

Wykonywanie przeglądów ogólnobudowlanych jest obligatoryjne, wymagane przepisami prawa i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

 

W ramach zleconej nam obsługi nieruchomości lub na odrębne zlecenie wykonujemy obowiązkowe przeglądy techniczne (roczne i pięcioletnie). Wynagrodzenie z tytułu przeprowadzonego przeglądu technicznego rozpoczyna się już od 0,27zł/m2 netto i zależne jest od zakresu przeglądu oraz wielkości obiektu budowlanego.

 

Zgodnie z art. 62 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. obiekty budowlane w okresie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku (dla określonej grupy obiektów przegląd roczny należy przeprowadzać dwa razy do roku), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego; szczegółowej kontroli poddawane są:

 • elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • elementy instalacji i urządzenia służące ochronie środowiska.

 

W toku kontroli szczegółowemu sprawdzeniu poddajemy:

 1. zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
 2. urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 3. elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
 4. pokrycia dachowe,
 5. instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 6. urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 7. przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

 

Do każdego protokołu załączona jest dokumentacja fotograficzna w ilości zależnej od stanu technicznego budynku. W skład protokołu wchodzi także procentowa ocena zużycia elementów budowlanych.

 

Usługi przeglądów budowlanych świadczymy dla właścicieli budynków:

 • wielorodzinnych,
 • użytku publicznego,
 • komercyjnych przeznaczonych do wynajmu.
Designed by Possible