Zarządzanie i obrót nieruchomościami

Grupy zakupowe

Każda Wspólnota Mieszkaniowa dąży do racjonalizacji i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Jednak pojedynczej Wspólnocie znacznie trudniej jest negocjować samodzielnie stawki i ceny usług świadczonych na rzecz Wspólnoty. Trudno jest im uzyskać rabaty porównywalne do tych, jakie dostają Wspólnoty współpracujące z naszą firmą.

 

Grupy zakupowe to działanie marketingowe i rynkowe oparte o zasadę - duży może więcej. Wykorzystując tzw. „efekt skali”, występując w imieniu wszystkich naszych Klientów wynegocjowaliśmy lepsze ceny i rabaty roczne u dostawców, bo zamawiamy więcej.

 

W ramach zakupów grupowych wynegocjowaliśmy jedne z najniższych cen i stawek na:

-         zakup energii elektrycznej;

-         zakup paliwa gazowego do kotłowni osiedlowych;

-         konserwację wind;

-         konserwację kotłowni gazowych;

-         kompleksowe ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych;

-         obowiązkowe przeglądy techniczne.

 

Każdej Wspólnocie rozpoczynającej współpracę z naszą firmą pomagamy renegocjować warunki umów z dostawcami w celu obniżenia stawek do poziomu oferowanego naszym Klientom.

Designed by Possible