Zarządzanie i obrót nieruchomościami

zdjecie2.jpg

O firmie

Firma PATIO Nieruchomości Sp. z o.o. działa na rynku warszawskim od 2006 roku. Aktualnie obsługujemy 30 Wspólnot Mieszkaniowych, łącznie ponad 320.000 m2.

 

Dział zarządzania nieruchomościami prowadzony jest przez licencjonowanych zarządców odpowiadających za pracę administratorów na poszczególnych obiektach. W skład działu finansowego wchodzą doświadczone księgowe odpowiedzialne za prowadzenie wszystkich rozliczeń finansowych obsługiwanych Wspólnot. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje księgowa z certyfikatem Ministerstwa Finansów.

 

Zespół uzupełniają inspektorzy budowlani posiadający uprawnienia m.in. do prowadzenia corocznych przeglądów budowlanych wymaganych przez prawo.

 

Kompetencje pracowników potwierdzają stosowne licencje i uprawnienia.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej).

 

Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz fachowa wiedza naszych pracowników pozwalają nam na trafną ocenę potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych, a co za tym idzie - na przedstawienie optymalnej oferty. Nasza propozycja obejmuje pakiet usług związanych z administracją, księgowością, ubezpieczeniem, bieżącą konserwacją, a także pomocą prawną.

Designed by Possible